O plemeni / About the breed

Zákadní popis / Basic desription

Coton de Tuléar je zářným příkladem společenského plemene - tito pejsci jsou přítulní, hraví, přátelští a poslušní. Stejně dobře se tito psi chovají k dětem, dalším možným psům i zvířatům v domácnosti. Coton de Tuléar je pro všechny zmíněné povahové klady vhodným psem pro všechny zájemce o malé společenské psy. Získal si přezdívku antidepresivní pes, je vhodný k dětem i starým lidem a zamiluje si celou vaši rodinu. Má bavlníkovou srst, nestříhá se, ale ani nelíná a je vhodným psem pro alergiky nebo pro lidi s onemocněním astmatem. Má klidnou a mírnou povahu, ale na druhé straně se jedná o učenlivého a temperamentního psa. /

....................

Coton de Tuléar is a good example of the companion breed - these dogs are cuddly, playful, friendly, and obedient. They act nicely towards kids and other animals in the household. From above mentioned traits Coton de Tuléar is ideal dog for all who are interested in small companion friend. He got a nickname antidepressant dog, is good to children and elderly, and will love your whole family. Coton has fluffy coton-like fur, does not have to be cut, does not molt, and is suitable for alergic people and people sick of asthma. Coton has calm and soft character, but on the other hand is also fast learner and temperament.

 

Základní péče / Basic care

Péče o srst u těchto psů (hlavní dominanta) není až tak náročná jak by se zdalo. V dospělosti stačí cotonka důkladně překartáčovat 1x až 2x za týden.(Čím ale budete česat častěji, tím to půjde snadněji a rychle jelikož se srst nestihne zacuchat.Někdy je tedy lepší česat často ale zato krátce.Frekvence která bude vyhovovat vám je tedy na vás) Největší problém se srstí bývá v období výměny srsti ze štěnecí za dospeláckou mezi 7 až 15 měsícem. To je potřebné česání a kartáčování nejméně jednou za dva dny, jinak dojde k vytvoření nevzhledných a později jen těžko rozčesatelných chuchvalců. Zase až toto období pomine, má majitel cotonka vyhráno a starostlivost už není velmi náročná. Výhodou u tohoto plemena je i určitá samočisticí schopnost srsti, díky které není potřeba ho tolik koupat. V případě neúčasti na výstavách stačí klidně 1x za dva měsíce.Doporučujeme ale koupat 1x za měsíc, jelikož se mnohem lépe češou než když nekoupete delší dobu /

....................

Care for the coat (the main dominant) is not that hard as it would seem. In the adult stage of live, brushing your dog 1x to 2x a week is enough. The most problems arrise during the change of puppy coat to adult one between 7 to 15 months of age. In that time regular brushing daily or once in two days is necessary to prevent not-so-nice-looking and hardly-to-brush-out tangles. But after this time, the coton owner "has won" and the care is not that time consuming. Other benefit of this breed is that the coat has certain self-cleaning element thanks to which oftern bathing is not necessary. If not attending dog shows, bathing once per two months or less is enough.

 

Důležitou součástí péče je i vytrhávaní nadbytečných chloupků z oblasti zvukovodu a vystřihování dlhouhých chloupků mezi polštářky tlapek. Cotonkovi třeba jako i jiným plemenům pravidelně střihat drápky a starat sa o chrup. Na rozdíl od naříklad bišonů sa strihově na těle vůbec neupravují, v případe účasti na výstavách je ale třeba zarovnat srst na labkách do okrouhla.

....................

Other important aspect of the care is taking out of hair in the ears and cutting out fur between pads on the paws. Cotons claws needs to be cut and teeth cleaned as well as in other breeds. Unlike for example bichons, cotons do not need to be cut on the body. Only if attending of the dog shows, the paws' hair needs to be cut to the round shape. 

 

Přestože výchova těchto psíků není nikterak náročná, je nutná. Coton patří mezi plemena, která rychle vycítí nedostatečně silnou osobnost svého pána a stejně rychle toho může začít zneužívat ve svůj prospěch. Výchova proto musí být vlídná, ale zároveň striktní. /

....................

Even though the training in these dogs is not that hard, it is necessary. Cotons belong to the breed in which the dog quickly senses not-so-strong personality of the owner and might use it for its benefit. Training needs to be kind, but also persistent.

 

Plemeno Coton de Tuléar není náročné na množství pohybu, za zmínku však stojí schopnost tohoto psa obratně dovádět a hrát si s míčkem. Kurz obratnosti, agility, anebo dog dancingu proto může zpestřit nejen život těchto psů, ale i jeho pána nebo celé rodiny. /

....................

Coton de Tuléar dogs do not need so much movement, worth mentioning is the ability of these dogs to swiftly play with the ball. Training of skills, agility, or dog dancing can be a nice way how to enrich the life of cotons, but also the whole family.

 

Historie plemene / History of the breed

Plemeno coton de Tuléar pochází nejpravděpodobněji z Madagaskaru. Tam se přibližně v 17. století objevil velice přítulný, hravý a spolehlivý pes, jehož zvláštním znamením byla bílá srst jemná jako bavlníkové chmýří. Afričtí domorodci proto tohoto psa nazvali „bavlníčkem". /

....................

The breed Coton de Tuléar came most probably from Madagaskar. There around 17th century was discovered cuddly, playful, and reliable dog, whose most dominant feature was soft white fur of coton quality. African natives called this dog "coton".

 

Více než jen dobrá pověst plemene se ale díky námořním plavbám rozšířila do světa a přispěla k tomu, že se z tohoto psa brzy stal tzv. královský pes. Oficiální standard tohoto plemene byl uznán v roce 1971. /

....................

More than good reputation of these dogs was spread throught the sea voyages to the world and added to the fact that soon these dogs were called "royal dogs of Madagaskar". Official standard of cotons was accapted in the year 1971.

 

Sčasti bráno z www.hafici.cz /

Partially taken from  www.hafici.cz

 

Fotografka: Kateřina Karhanová /

Photographer: Katerina Karhanova

 

 

Kontakt

Briliant z Madagaskaru
Chovatelé:
Nina Karhanová a Jiří Honců

Ke koupališti 355
267 61 Cerhovice
okres Beroun
Czech Republic

+420 603 861 751

Foto, grafika a editace webu:
Kateřina Karhanová
katie@email.cz

Instagram:
briliant.z.madagaskaru

Facebook:    
Briliant Z Madaskaru
Kateřina Katie Karhanová

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode